[trp_language language=”en_GB”]

World Water Day is held annually on March 22nd as a means to highlight the importance of freshwater. In 2022, the theme of the year is “Groundwater: Making the invisible visible”.

[/trp_language]

[trp_language language=”fi”]

Hyvää Maailman Vesipäivää!

Maailman vesipäivää vietetään joka vuosi 22.3, tarkoituksena viedä huomio puhtaan veden tärkeyteen. Tänä vuonna vuoden teema on: ”Pohjavesi: Näkymättömästä näkyväksi

[/trp_language]

[trp_language language=”en_GB”]

Water means everything to us. Humans, animals, plants – we all depend on water. 2/3 of us is water – that means 99% of the molecules of human body are water molecules, since water molecules are really small. We are basically blobs of water walking around!

You might think that since water is so common we would understand it and it’s features well, too. But that’s not the case. 

No liquid behaves as oddly as water. Such as, how the water in lakes freezes from top to bottom. When most things freeze they get more dense, since molecules are able to pack more closely, but water is different. Water gets less dense when it freezes. Lucky for us, it behaves that way. If it wouldn’t lakes would freeze and there would be no life for example here in Finland where I live.

It seems that understanding of the true nature of water means to reach far beyond the chemical understanding of it. I will continue my studies and writing. This is so interesting…

[/trp_language]

[trp_language language=”fi”]

Vesi on meille elintärkeää, ihmiset, eläimet, kasvit ovat kaikki riippuvaisia siitä. 2/3 meistä on vettä – mikä tarkoittaa 99% kaikista kehomme molekyyleistä on vesimolekyylejä, koska vesimolekyylit ovat niin pieniä. Me ollaan siis itseasiassa käveleviä vesimöykkyjä!

Voisi luulla, että koska vesi on niin yleistä, me ymmärrettäisiiin sitä ja sen ominaisuuksia hyvin myös. Näin ei kuitenkaan ole. 

Mikään muu neste ei käyttäydy niin oudosti kuin vesi. Kuten esimerkiksi se miten vaikka järvien vesi jäätyy pinnalta eikä pohjasta lähtien. Jos olisi toisin, näillä Suomen leveysasteilla ei esimerkiksi olisi elämää. Kun muut nesteet jäätyvät, niistä tulee tiheämpiä, koska molekyylit pakkautuvat tiiviimmin, mutta vesi käyttäytyy toisin, siitä tulee vähemmän tiheää.

Vaikuttaa siltä, että veden luonteen ja ominaisuuksien ymmärtämiseksi täytyy tarkastella sitä paljon laajemmin kuin vain sen kemiallisia ominaisuuksia. Jatkan aiheen parissa, on tämä kiinnostavaa… 

[/trp_language]


Johanna Blomqvist

Johanna Blomqvist - physicist & author

0 Comments

Leave a Reply

%d