[trp_language language=”en_GB”]

“Synchronicity is an ever present reality for those who have eyes to see.”

– Carl Jung.

“Synchronicities are a connection to one’s own innermost being. Deepak Chopra considers that synchronicities are important in human growth. Synchronicities expand perception, because they are surprising, and often gratifying. Sometimes they may even reinforce intuitive abilities. When you notice one, you notice another, and their number seems to increase.” (From Hyperreality book)

11/11 is a perfect day for manifesting and setting your intentions, but there is no reason why to do that every day.

✨Meditate today and let go of everything that doesn’t serve you anymore.

✨Be ready to walk through this portal to your dream life.

✨Focus on being one (1) with others. 

✨Best way to do this is by connecting with your inner self. 

✨By opening up to your true self you also open up to the outer world. By being open and connecting to who you truly are, you also invite others with similar energy to your life.

Reiki is also one way to do all the above. This is also what I teach in my Reiki classes and (remote) healing sessions.

You can also try for example this Oneness meditation.

[/trp_language]

[trp_language language=”fi”]

“Synkroniteetti on aina läsnäoleva todellisuus niille joilla on kyky nähdä.”

-Carl Jung

“Synkroniteetit ovat yhteys omaan sisimpään. Hyvin monen kohdalla synkroniteettien huomaaminen tuntuu olevan yhteydessä siihen, että kuuntelee paremmin itseään. Myös muun muassa Deepak Chopra pitää synkroniteettia merkityksellisenä ihmisen kasvussa. Synkroniteetit laajentavat huomiokykyä, koska ne ovat yllätyksellisiä ja usein hyvää mieltä tuovia. Joskus ne saattavat jopa vahvistaa intuitiivisia kykyjä. Kun huomaat yhden asian, huomaat toisenkin, ja niiden määrä tuntuu lisääntyvän.” (Kirjasta Hypertodellisuus)

11.11. on täydellinen päivä manifestoida ja viedä huomio omiin tavoitteisiin, intention, mutta ei ole mitään estettä, ettei tätä voisi tehdä myös jonain muuna päivänä tai vaikka joka päivä!

✨Meditoi tänään ja päästä irti kaikesta siitä mikä ei tue tavoitteitasi, unelmiasi.

✨Ole valmis ja avoin kulkemaan tänään, porttipäivänä, unelmaelämääsi.

✨Vie huomio siihen, että olet yhtä muiden kanssa, onhan nyt päivän teemakin yksi (1). 

✨Paras tapa tehdä tätä on hakemalla yhteyttä omaan sisimpääsi, siihen, joka todella olet. 

✨Avautumalla todelliselle itsellesi avaudut myös ympäristöllesi, ulkomaailmalle. Hakemalla yhteyttä sisimpääsi ja purkamalla ylimääräistä, olemalla se joka todella olet, kutsut myös muita samanhenkisiä, samaa energiaa, elämääsi.

Tätä kaikkea edelläolevaa tehdään myös Reikissä ja muun muassa Reiki -kursseilla ja Reiki-hoidoissa (myös etähoidossa).

Kokeile apuna myös esimerkiksi tätä Ykseys -meditaatiota.

[/trp_language]

[trp_language language=”en_GB”]

[/trp_language]


Johanna Blomqvist

Johanna Blomqvist - physicist & author

1 Comment

Helka · 30 Nov 2022 at 19:57

Toivon voivani olla perheeni kanssa läsnä 30.11 etähoidossa .Ilmottaautuminen ei onnistu

Leave a Reply

%d bloggers like this: