Subjektiiviset kokemukset ja todellisuus

New Scientist -lehdessä 30.3.2022 oli kiinnostava juttu:

A new place for consciousness in our understanding of the universe

”Jotta sellaisia mysteerejä kuin kvanttimekaniikka tai ajan kulku voisi ymmärtää teoreetikot yrittävät sovittaa subjektiivista kokemista fysiikkaan, maailmamme fysikaaliseksi osatekijäksi.”

Itseasiassa jo viimeistään kvanttifysiikan synnystä lähtien subjektiivisen kokemuksen merkitys on ollut ilmeistä, mutta vähitellen myös vallitseva länsimainen tiede on alkanut tunnustaa tämän. Meidän täytyy oppia ymmärtämään subjektiivisia kokemuksia ja mielen ja materian vuorovaikutusta. Ei ole olemassa sellaista kuin täysin objektiivinen tiede, sillä aina havaitsija vaikuttaa siihen mitä havainnoi.

Kirjoitin tästä aiheesta “Hypertodellisuudessa”: 

”Objektiivinen tietokin perustuu subjektiiviseen havainnointiin. Materialismin seurauksena subjektiivisten kokemusten ymmärtäminen on jäänyt lähes huomiotta. Subjektiiviset kokemukset on katsottu osin materialismiin kuulumattomiksi, parapsykologian alaisuuteen kuuluviksi. …

Olemme tavoitelleet objektiivista todellisuutta, vaikka se, mitä pitäisi ymmärtää, onkin subjektiivinen.”

Kaikki tuntuu viittaavan siihen, että tietoisuus on perustavaa.

On monia tutkijoita, jotka ovat vuosikymmeniä tutkineet subjektiivisia kokemuksia, kuten mm. Robert Jahn ja Brenda Dunne PEAR laboratoriosta. Heidän tutkimuksensa on monella tapaa poikkeuksellinen, PEAR:issa tutkittiin mm. ihmismielen vaikutusta fyysisiin laitteisiin.

Julkaisussaan “Science of the subjective” vuodelta 1997 he jo toteavat että subjektiiviset kokemukset on jätetty huomiotta vuosikymmeniä, mistä seurauksena on täysin sekulaarinen paradigma, joka on puutteellinen. Subjektiivisuus on otettava huomioon. Tässä on toki myös haasteita, sillä subjektiivisuus osaltaan vaikuttaa mm. tulosten tarkkuuteen.

Kaikesta huolimatta nyt ollaan matkalla holistiseen “Super-tieteeseen”, jossa tietoisuus on myös merkittävässä roolissa, niin kuin toki pitäisi. Todellisuutemme on sekä fyysinen että henkinen.

Vaikuttaisi siltä, että olemme siirtyneet postmaterialimin aikakauteen. Ja mitä nopeammin sen parempi, sillä useiden tutkijoiden allekirjoittamassa postmaterialistisen tieteen manifestissa todetaan:

“Ajattelutavan muutos, eli siirtymä materialismin jälkeiseen, niin sanottuun postmaterialismin aikaan saattaa olla merkittävämpi murros ihmiskunnan historiassa kuin siirtymä geosentrisestä, maakeskisestä, maailmankuvasta heliosentriseen, aurinkokeskiseen, maailmankuvaan koskaan oli. “

Lue lisää

New Scientist, March 30, 2022, “A new place for consciousness in our understanding of the universe”

Hyperreality – Beyond the Horizon Where Physics Meets Consciousness, 2021

R.G.Jahn and B. Dunne, The PEAR Proposition, Journal of Scientific Exploration, Vol. 19, No. 2, pp. 195–245, 2005.

R.G.Jahn and B. Dunne, Science of the subjective, Journal of Scientific Exploration, Vol.11, No.2, pp.201-224,1997.

Manifesto for Post-Materialist Science


0 Comments

Vastaa

%d bloggaajaa tykkää tästä: