Tervetuloa luennoilleni - sekä LIVENÄ että ONLINE! Kerron mielelläni aiheista, jotka ovat sydäntäni lähellä!

Olen luennoinut yrityksille yrittäjänä vuodesta 2014 aiheina mm. hyvinvointi, luovuus, itsensä kehittäminen, muutokset työssä ja arjessa, tietoisuus sekä mm. erilaisista näkökulmista ja tavoista hahmottaa todellisuutta.

Alta löydät esimerkkejä luennoistani. Ota yhteyttä, jos haluat järjestää vaikkapa ajattelua aktivoivan hyvinvointiluennon:

"Johannan luento avasi silmiä. Luennon jälkeen pidimme ryhmäpalaverin, jossa kaikki tuntui muuttuvan. Ihan kuin aiemmin olisimme olleet pari askelta muita perässä ja reagoineet olosuhteisiin, nyt olemme edelläkävijöitä, jotka muovaamme todellisuutemme uudella tavalla!" – Palaute pienyrityksen ryhmänvetäjältä

Luentoja yrityksille, ryhmille, tapahtumiin jne. - joitakin esimerkkejä

MINDFULNESS – Johdanto Mindfulnessiin (1,5h)

“Break free from the patterns that bind you “

Luento koostuu johdannosta Mindfulnessin taustaan, hyötyihin ja harjoittamiseen sekä keskeisimmistä Mindfulness-harjoituksista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm.:

  • Mitä Mindfulness ja tietoisuustaidot ovat? Miksi niissä tulisi kehittyä? Ajankohtaisia tutkimustuloksia ja kokemuksia
  • Kokemuksia Mindfulnessin harjoittamisesta eri tilanteissa
  • Harjoituksia, mm. hengitysmeditaatio, kehomeditaatiosta, Qi Gong ym. Mindfulness-tyyppiset menetelmät
  • Miten saada Mindfulnessin harjoittamisesta jokapäiväinen käytäntö ja miten jatkaa tästä eteenpäin? Johanna kertoo kokemuksistaan ja siitä miten saada harjoitukset osaksi jokapäiväistä elämää. 

TODELLISUUS JA HYVINVOINTI – Luommeko todellisuutemme? (1,5h)

“Reality is only an illusion, though a very persistent one. – Albert Einstein”

Olet ehkä kuullut sanottavan "ajatuksesi ja tunteesi luovat todellisuutesiMitä tiede sanoo tähän ja jos näin on, miten tehdä tätä käytännössä? Luento, jolla mennään yhä syvemmälle niihin syihin, jotka saavat meissä ja ajattelussamme aikaan perustavia muutoksia. Hyvinvoinnin ja tavoitteiden luominen saattaa vaatia oman todellisuuskäsityksen laajentamista.

TYÖKALUJA ARJEN JA TYÖELÄMÄN MUUTOKSIIN (1,5h)

The only thing that is constant is change. Change is an opportunity to grow.”

Luento, josta saat työkaluja sekä työelämän että arjen muutoksiin. Opit ymmärtämään muutosprosessia ja löytämään uudenlaisia näkökulmia muutoksessa. Parhaimmillaan muutos on kasvua ja myös matka parempaan ymmärrykseen itsestä ja omista kyvyistä. Harjoituksissa opit keinoja, joilla valmentaa itseäsi kohti tavoitteita, ottaa muutosta hallintaan ja samalla myös edistää omaa jaksamista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm.: • Tietoisen ja tiedostamattoman mielen rooli muutoksessa • Mihin ainakin on mahdollista vaikuttaa • Miten mielikuvat ja tunteet voivat olla avuksi muutoksessa (harjoitus)• Harjoitusosiossa: Miten ”mentaalivalmentaa” itseä muutoksessa

HYPERTODELLISUUS (1,5h)

  • Miten suhtautua elämään ja sen haasteisiin? Ovatko ne todellisia?
  • What do we really know about reality? Could modern physics help us to understand? What kind of worldview does it really shape for us? 
  • Mikä yhteys todellisuudella ja tietoisuudella on?
  • Elämmekö simulaatiossa?

FT Johanna Blomqvist sukeltaa tällä luennolla todellisuuden kysymykseen, aiheeseen joka on kiinnostanut häntä jo lapsuudesta. Halu ymmärtää maailmaa, todellisuutta ja kaiken tarkoitusta on vienyt hänet myös tieteen rajamaille ja aiheisiin, joita fyysikon kovin usein eivät lähesty.

Luennolla hän kertoo Hypertodellisuus-kirjastaan, todellisuuden luonteesta ja hypoteeseista joilla selittää todellisuutta. Todellisuutemme näyttäisi olevan aivan erilainen kuin materialistinen maailmankuva, jonka mukaan elämme ehdottaa.

FYYSIKON MATKA MIELEEN JA PARANEMISEEN (1,5h)

Mitä on energiahoitojen "energia"? 

Mitä tiede voi sanoa energiahoidoista? 

Mitä tutkimuksia on tehty energiahoitoihin liittyen? 

Mitä energiahoidot voisivat antaa minulle?

Luento perustuu Johannan kirjaan "Kvanttifysiikasta energiahoitoihin - Fyysikon matka mieleen ja paranemiseen.” 

Energiahoitoihin tutustuttuaan FT Johanna Blomqvist halusi löytää vastauksia kysymyksiinsä. Luennolla tarkastellaan aiheesta tehtyjä tutkimuksia, kvanttifysiikkaa, sekä mieltä ja tietoisuutta. Johanna kertoo energiahoidoista, havainnoistaan ja yllättävistäkin kokemuksista. Mitä tästä voimme oppia?

ITSEHOITO JA JAKSAMINEN – Reiki hyvinvoinnin apuna (1,5h)

Reiki on japanilainen sisäisen kasvun ja hyvinvoinnin menetelmä, jonka kokosi yhteen 1920-luvulla japanilainen opettaja Mikao Usui. Viimeisen sadan vuoden aikana Reiki on levinnyt ympäri maailman ja se on yksi ainutlaatuisimpia hyvinvoinnin työkaluja, joka auttaa viemään huomion omaan kehoon, mieleen, ajatuksiin, ajattelumalleihin ja myös tunteisiin. Reiki on tietoisuustaitoja ja monelle avuksi myös mielen hiljentämiseen ja meditaatioon, parempaan ymmärrykseen omasta itsestä.

Ohjelma sisältää lyhyen johdannon Reikiin, harjoituksia joilla opetellaan tunnistamaan ja kasvattamaan “energiaa” eli Qi:tä  ja opetellaan itsehoitotekniikkaa.

Varaa luento tai kysy lisää minulta!. Voit myös varata luennon suoraan näiltä yhteistyökumppaneiltani Suomessa.

Hotelli Rantapuisto, Helsinki
Haikon kartano, Porvoo

Palautetta yritysluennoista

“Suhtauduin mindfulness-sessioon varautuneesti, mutta loppujen lopuksi se oli paljon syvempi kokemus kuin olisin uskaltanut edes odottaa.”

-Energia-alan yrityksen miesvaltaisesta ryhmästä

“Hyvinvointipäivä jonka eväät kantavat pidempään! Tunti innosti aloittamaan työpaikallamme säännölliset harjoitukset!”

-Elintarvikealan yrityksen koulutuspäivästä

“Ohjauksessa mielen hiljentäminen oli helppoa, ja kiitos hyvistä neuvoista miten jatkaa itsenäisesti. Pyrin ottamaan käyttöön!”

-Yhdistyksen kokouspäivän jälkeinen palaute

“Oli minulle uusi tuttavuus. Yllätti miten harjoitukset vaikuttivat: kokouspäivän jälkeinen väsymys katosi. Hyvä mieli kantoi vielä pitkään! 

-Pankin koulutuspäivän ryhmästä

Halusimme herätellä porukkaamme hyvinvointiteemaan “Työkaluja omaan jaksamiseen” -luennolla, ja Johanna fyysikkona osasi nostaa juuri niitä oikeita asioita esiin, joka todella herätti. 

Saatiin kyllä paljon ajateltavaa! Ja myös työkaluja! Kiitos!”

-Elintarvikealan miesvaltaisesta ryhmästä

“Kiitos Työkaluja muutokseen -luennosta, se avasi silmiä! Mielellään olisimme jatkaneet vielä harjoituksien kanssa TYHY-päivämme iltapäivänkin, mutta oltiin ehditty jo sopia muuta. Lämmin kiitos vielä!”

-Opetusalan ammattilainen TYHY-päivästä

“Johannan kahden luennon ja harjoitusten paketti kuntoremonttiryhmällemme oli silmiä avaava. Ensi kertaa aloin ymmärtää mihin minun pitää keskittyä, jotta saan muutoksen toteutumaan, ja nyt uskon että jopa kykenen siinä!

-Kunnan työntekijöiden kuntoremonttiryhmästä