• Miten suhtautua elämään ja sen haasteisiin? Ovatko ne todellisia?
  • Mitä todella tiedämme todellisuudesta?
  • Mikä yhteys todellisuudella ja tietoisuudella on?
  • Elämmekö simulaatiossa? 

“Hypertodellisuus – Olet olemassa ja merkittävä” on kirja siitä, millainen todellisuus on ja miksi sillä on väliä. Kirja käsittelee todellisuuden luonnetta ja kyseenalaistaa sen, miten maailman miellämme. 

On aika ymmärtää oma vaikutuksemme fyysiseen todellisuuteen. Sinä olet olemassa – sukella hypertodellisuuteen, jossa olet merkittävä osallistuja!Tutustu myös kirjaa syventävään Kvanttifysiikka ja todellisuus -luentosarjaan, joka on saatavilla nyt!Hypertodellisuus-kirjan suosituksia

"”Hypertodellisuus” on tervetullut muistutus tieteen haasteista ja rajoista. Vaikka moderni tiede on tuottanut tarkkoja malleja ja teorioita se ei kuitenkaan ole onnistunut kytkemään ihmistä ja tietoisuutta teorioiden kuvaamaan todellisuuteen. 

Johanna Blomqvistin myönteinen näkökulma, jossa yhdistyy fyysikon teoriatuntemus, omat kokemukset ja oivallukset sekä monet yllättävätkin käytännön kokeiden tarkastelut, haastaa sekä yksityisen totuuden etsijän että luonnontieteen ammattilaisen Aristoteleen sanoin ‘Jokainen ihminen haluaa tietää‘.”

– Tuomo Suntola, FT, fyysikko, Millennium teknologiapalkinnon voittaja (2018)

”Perinteisesti uskonnot ja ihmistieteet ovat antaneet meille elämänviisautta. Blomqvistin uraauurtava kirja tasoittaa tietä luonnontieteiden ja elämänviisauden yhdistymiselle tavalla, joka on sekä tieteellisesti perusteltu että tarkasteltu ensimmäisessä persoonassa. Epätavallinen, rohkea ja jännittävä yhdistelmä!”

– Virpi Lehtinen, filosofi, FT

”Hypertodellisuudessa pidän eniten siitä, että se tarjoaa meille niin laajan näkemyksen mielenkiintoisista kokeista ja tietoisuuden teorioista. Kirjassa yhdistyy materiaalinen ja immateriaalinen: vaikka tietäisimmekin, että todellisuus pohjimmiltaan on energiaa, mielikuvitukselle olisi silti runsaasti tilaa tutkia tietoisuuden luonnetta ja alkuperää sekä sen suhdetta aineelliseen todellisuuteen.

Kirjassa esitellään myös tutkimuksia intention ja tunteiden mahdollisesta vaikutuksesta fyysiseen ja orgaaniseen luontoon ja muihin ihmisiin sekä useita fysikaalisia teorioita, jotka kamppailevat mielen ja aineen ongelmien kanssa. Pidän myös kvanttifyysikon henkilökohtaisesta kosketuksesta, siitä miten hän myös energiahoitajana säilyttää tieteellisen lähestymistapansa uusiin kokemuksiinsa. Kirja sopii ei-asiantuntijoille, mutta on kiinnostava myös alaa tunteville, kuten filosofeille tai tutkijoille."

– Marja-Liisa Kakkuri-Knuuttila, Liiketoiminnan filosofian professori, emerita

“Dr. Blomqvist’s Hyperreality is jam-packed with thought-provoking questions about the nature of reality, such as: Do time and space really exist? Could time be a side effect of how attention constantly shifts between billions of parallel realities? Could synchronicity be a bridge between the implicate and explicate realities described by David Bohm? Can information travel from the present or future to the past? What do quantum physics and energy healing experiments tell us about consciousness? Could we be living in a simulation?

Although you won’t walk away with concrete answers to these and other questions, you’ll enjoy entertaining them and their implications while becoming better informed about the research and exciting debates that have lead hundreds of scientists to demand that we accept a post-materialist model.

– Diane Hennacy Powell, MD, Author of The ESP Enigma

“Hyperreality takes an intelligent and curious look at life, reality, and the many connections among physics, metaphysics, quantum physics, and energy, and how the human brain and society put these pieces of existence together. Exploring complex topics such as freedom, real and perceived experiences, self-reality, and human interpretation of each, the author takes a deep dive into both traditional and modern views of the human experience. Each chapter builds on the previous chapters, guiding the reader to look at their views of self, others, and the separate and combined beliefs among humans. The reader will realize what they do not know and do not objectively understand, creating a new view of their lives and how life is related to the energy and existence of the known universe.

Hyperreality by Johanna Blomqvist poses many challenging and thought-provoking questions. Most humans go through life without pausing to question reality and how their own thoughts might be limiting them from fully connecting with others on an energetic and collective consciousness level. The author writes with transparency and systematically addresses questions that may arise with each new nugget of perspective she offers. This book is mind-opening and intellectually stimulating, awakening one’s curiosity to know more and to further contemplate the topics presented. Science is at once elevated and questioned. The introduction of hyperreality was a new concept to me and the author did a great job of explaining it. I loved the writing style, the supporting evidence, and the way the topics lead the reader to the realization of how little they may understand of life and the universe.

– Sheena Monnin, Readers’ Favorite

Kirjapalautteita

”Johanna Blomqvistin kirja Hypertodellisuus on selkeä ja helposti lähestyttävä, vaikka jokaista yksityiskohtaa tai teoriaa ei pystykään omaksumaan ensilukemalta. Blomqvist argumentoi kirjassa mm. sitä, että mieli voi vaikuttaa materiaan, kun ymmärretään syvällisellä tasolla vuorovaikutus, josta myös fysiikka puhuu ja jota se tutkii. Mieltä ei käsitetä aivojen tuotteeksi, vaan joksikin perustavanlaatuisemmaksi, tietoisuudeksi.”

”Kirja Hypertodellisuus antaa paljon vastauksia mutta herättää myös hyviä ja syvällisiä kysymyksiä olemassaolomme luonteesta. Se onkin sen tehtävä.”

– FT, TM Tea Holm Kirjailjanblogissa Hypertodellisuudesta

“Olen kuunnellut äänikirjana Hypertodellisuus kirjan ja olen niin iloinen ja kiitollinen kirjan sisällöstä! Kun meille näkymätön maailma alkaa tulla näkyväksi myös tutkitun tiedon ja selkeiden selitysmallien kautta. Kiitos että olet jaksanut kerätä kaiken tuon monipuolisen aineiston yksiin kansiin tiedemaailmasta aina omiin kokemuksiin ja havaintoihisi! Olen kyllä kaikille ystävilleni ja tutuille suosittanut vahvasti kirjaan tutustumista :D”

– Elina Järvinen

“Hei! Haluan antaa positiivista palautetta työstäsi. Kuuntelin juuri kirjasi Hypertodellisuus ja Kvanttifysiikasta energiahoitoihin. Olen ollut jo pitkään umpimaterialistinen ja geneettiseen determinismiin uskova Muumilaakson piisamirotta, joka makoilee ahdistuneena riippumatossa ja hokee “kaikki on turhaa, missään ei ole mitään mieltä”. 

Elämässäni kohtaamat vaikeat ja traumaattiset asiat eivät juuri ole saaneet helpotusta tämänkaltaisesta maailmankuvasta. Olen ollut jo jonkin aikaa katkera ja kateellinen ihminen.

Nuorempana ja lapsena olin täynnä rakkautta ja liikutuin ajatellessani sellaisia asioita kuin ihmisten välinen yhteys ja universaali rakkaus. Jossain vaiheessa sitten nämä kokemukset kuolivat. Samalla menetin yhteyden läheisimpiin ihmisiini ja ihmisiin ylipäänsä.

Kirjojesi lukeminen aloitti minussa jonkinlaisen maailmankuvan muutoksen. Esityksesi kvanttimekaanisista ilmiöistä ja niiden yhteydestä tietoisuuteen ja mieleen ovat ensimmäinen vakavasti otettava haastaja aiemmalle maailmankuvalleni. 

Kiitos tuoreista ajatuksista! Olen pitkästä aikaa pystynyt kokemaan liikutusta ja yhteyttä muihin ihmisiin ja kostuipa silmäkulma tätäkin viestiä kirjoittaessani.

Ps. Olen lukenut viime aikoina myös Miia Kotron kuolemanrajakokemuksia käsittelevän kirjan Portilla – suomalaisia kuolemanrajakokemuksia sekä Michael Pollanin uudenlaista psykedeeliterapiaa käsittelevän kirjan Tuntematon mieli. Näissä kirjoissa on myös jotain, mikä sivuaa vahvasti ihmisen mahdollista “todellisempaa” luontoa. Suosittelen luettavaksi tai kuunneltavaksi!”