Blog

#hyvinvointi #tutkimusmatkalla #tiede #henkisyys #tietoisuus #reiki #kvanttifysiikka #postmaterialismi #uusimaailma #kirjaarvostelu

Mind over matter

Voiko ajatuksilla ja tunteilla vaikuttaa fyysisiin laitteisiin? On tutkimuksia, joiden mukaan voi. Katso video kokeesta, jonka tein.

Liity mukaan Patreon -tukijaryhmään ja tue työtäni

Jäsenyydet, yhteistyö & inspiraation lähteitä

SSE - Society for Scientific Exploration

SSE - Society for Scientific Exploration

- asiantuntijaorganisaatio tutkijoille ja tieteentekijöille, jotka tutkivat epätavallisia tai vielä selittämättömiä ilmiöitä
PA - Parapsychological Association

PA - Parapsychological Association

- kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio PSI - ilmiöitä tutkiville
The Finnish Society for Natural Philosophy

Luonnonfilosofian seura

- luonnontieteiden filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyvään tutkimukseen keskittynyt yhteisö
Physics Foundations Society

Physics Foundations Society

- Kohti fysikaalisen todellisuuden holistista kuvaa
ICRL

ICRL

- Tietoisuuden ymmärtäminen paremman tulevaisuuden luomiseksi
IONS

IONS

- Tieteellinen kuva sisäisistä kokemuksistamme